Events på gång

Inte helt lätt just i vår bransch. Vi avvaktar nya restriktioner. Däremot gör vi små coronasäkra evenemang.